Zosteropidae
White-eyes

7392 Speirops melanocephalus Cameroon Speirops
7393 Speirops lugubris Black-capped Speirops
7394 Speirops brunneus Fernando Po Speirops
7395 Speirops leucophoeus Principe Speirops
7396 Zosterops senegalensis African Yellow White-eye
7397 Zosterops vaughani Pemba White-eye
7398 Zosterops mayottensis Chestnut-sided White-eye
7399 Zosterops poliogaster Broad-ringed White-eye
7400 Zosterops abyssinicus White-breasted White-eye
7401 Zosterops pallidus Pale White-eye
7402 Zosterops maderaspatanus Malagasy White-eye
7403 Zosterops mouroniensis Comoro White-eye
7404 Zosterops ficedulinus Principe White-eye
7405 Zosterops griseovirescens Annobon White-eye
7406 Zosterops borbonicus Mascarene Grey White-eye
7407 Zosterops olivaceus Reunion Olive White-eye
7408 Zosterops chloronothos Mauritius Olive White-eye
7409 Zosterops modestus Seychelles Grey White-eye
7410 Zosterops ceylonensis Ceylon White-eye
7411 Zosterops erythropleurus Chestnut-flanked White-eye
7412 Zosterops palpebrosus Oriental White-eye
7413 Zosterops japonicus Japanese White-eye
7414 Zosterops meyeni Lowland White-eye
7415 Zosterops salvadorii Enggano White-eye
7416 Zosterops conspicillatus Bridled White-eye
7417 Zosterops hypolais Plain White-eye
7418 Zosterops semperi Caroline Islands White-eye
7419 Zosterops atricapillus Black-capped White-eye
7420 Zosterops everetti Everett's White-eye
7421 Zosterops nigrorum Golden-yellow White-eye
7422 Zosterops montanus Mountain White-eye
7423 Zosterops natalis Christmas Island White-eye
7424 Zosterops flavus Javan White-eye
7425 Zosterops chloris Lemon-bellied White-eye
7426 Zosterops citrinellus Ashy-bellied White-eye
7427 Zosterops grayi Pearl-bellied White-eye
7428 Zosterops uropygialis Golden-bellied White-eye
7429 Zosterops consobrinorum Pale-bellied White-eye
7430 Zosterops anomalus Lemon-throated White-eye
7431 Zosterops wallacei Yellow-spectacled White-eye
7432 Zosterops atrifrons Black-crowned White-eye
7433 Zosterops atriceps Creamy-throated White-eye
7434 Zosterops minor Black-fronted White-eye
7435 Zosterops meeki White-throated White-eye
7436 Zosterops hypoxanthus Black-headed White-eye
7437 Zosterops mysorensis Biak White-eye
7438 Zosterops fuscicapillus Capped White-eye
7439 Zosterops buruensis Buru Yellow White-eye
7440 Zosterops kuehni Ambon Yellow White-eye
7441 Zosterops novaeguineae New Guinea White-eye
7442 Zosterops luteus Australian Yellow White-eye
7443 Zosterops griseotinctus Louisiade White-eye
7444 Zosterops rennellianus Rennell White-eye
7445 Zosterops vellalavella Banded White-eye
7446 Zosterops splendidus Ganongga White-eye
7447 Zosterops luteirostris Splendid White-eye
7448 Zosterops kulambangrae Solomon Islands White-eye
7449 Zosterops murphyi Hermit White-eye
7450 Zosterops metcalfii Yellow-throated White-eye
7451 Zosterops rendovae Grey-throated White-eye
7452 Zosterops stresemanni Malaita White-eye
7453 Zosterops sanctaecrucis Santa Cruz White-eye
7454 Zosterops lateralis Silvereye
7455 Zosterops tephropleurus Lord Howe Island White-eye
7456 Zosterops strenuus Robust White-eye
7457 Zosterops tenuirostris Slender-billed White-eye
7458 Zosterops albogularis White-chested White-eye
7459 Zosterops inornatus Large Lifu White-eye
7460 Zosterops explorator Layard's White-eye
7461 Zosterops flavifrons Yellow-fronted White-eye
7462 Zosterops xanthochrous Green-backed White-eye
7463 Zosterops minutus Small Lifu White-eye
7464 Zosterops samoensis Samoan White-eye
7465 Zosterops finschii Dusky White-eye
7466 Zosterops cinereus Grey-brown White-eye
7467 Zosterops oleagineus Yap Olive White-eye
7468 Rukia longirostra Long-billed White-eye
7469 Rukia ruki Truk White-eye
7470 Cleptornis marchei Golden White-eye
7471 Tephrozosterops stalkeri Bicolored White-eye
7472 Madanga ruficollis Rufous-throated White-eye
7473 Lophozosterops javanicus Javan Grey-throated White-eye
7474 Lophozosterops squamiceps Streaky-headed White-eye
7475 Lophozosterops goodfellowi Black-masked White-eye
7476 Lophozosterops superciliaris Yellow-browed White-eye
7477 Lophozosterops pinaiae Grey-hooded White-eye
7478 Lophozosterops dohertyi Crested White-eye
7479 Oculocincta squamifrons Pygmy White-eye
7480 Heleia crassirostris Thick-billed White-eye
7481 Heleia muelleri Spot-breasted White-eye
7482 Chlorocharis emiliae Mountain Blackeye
7483 Woodfordia superciliosa Bare-eyed White-eye
7484 Woodfordia lacertosa Sanford's White-eye
7485 Megazosterops palauensis Giant White-eye
7486 Hypocryptadius cinnamomeus Cinnamon Ibon