Rhinopomastidae
Scimitarbills

988 Rhinopomastus aterrimus Black Scimitar-bill
989 Rhinopomastus cyanomelas Common Scimitar-bill
990 Rhinopomastus minor Abyssinian Scimitar-bill