Phoeniculidae
Woodhoopoes

983 Phoeniculus purpureus Green Woodhoopoe
984 Phoeniculus damarensis Violet Woodhoopoe
985 Phoeniculus somaliensis Black-billed Woodhoopoe
986 Phoeniculus bollei White-headed Woodhoopoe
987 Phoeniculus castaneiceps Forest Woodhoopoe